Wat is Marieje ?

De Marieje is gebouwd in Faaborg in 1898. Het is een Deens houten zeilschip, type galjas,oorspronkelijk bedoeld voor de vrachtvaart en als zodanig ook tot 31 maart 1967 gebruikt. De Marieje is in 1982 in Nederlandse handen gekomen. De eerste eigenaren waren Fokko Bos, Jogchem de Jonge en Pieter ter Veer.

from_spiegel.jpg

Er zijn inmiddels twee grote restauraties uitgevoerd: een reparatie aan het voorste deel van het schip en een reparatie aan het achterste deel, waarbij ook de motor werd vervangen. De Marieje is 28 december 1982 naar Nederland gekomen. De bemanning trad aan boord en trof in het ruim een halve meter water aan. Alles wat drijven kon dreef en op het water bevond zich een vettige laag olie. Ook de motor stond half onder water. Er maakte zich een diepe neerslachtigheid van de bemanning meester, tot iemand ironisch vroeg of het geen tijd werd voor actie. Dit bleek het verlossende woord... Achteraf gezien was de overtocht een waagstuk. De bemanning ontbrak het niet aan enthousiasme, maar wel aan ervaring. Slechts een ervaren bootsman, Michiel Parlevliet... Wil je weten hoe deze spannende overtocht verliep, lees dan het boek "Marieje, Honderd jaar geschiedenis van een Deense galjas". Het boek bevindt zich aan boord van de Marieje. Voor wie een eigen exemplaar wil hebben, er zijn nog boeken te verkrijgen bij Lucas Roelfsema.

----- Vooraankondiging -----

ALV 2019: zaterdag 2 februari in Batavialand, Lelystad.

Tussen kerst en nieuwjaar hopen wij de nieuwsbrief te versturen.

De agenda voor de ALV wordt vastgesteld op de bestuursvergadering van 11 januari en zal, samen met de benodigde stukken, snel daarna beschikbaar gesteld worden.

Voor informatie graag de mail en website in de gaten houden.

Het bestuur

Marieje boek

Het bestuur stelt Marieje 1898 - 1998. Honderd jaar geschiedenis van een Deense galjas om niet als pdf ter beschikking van de leden. Je vindt het na inloggen onder documenten.
Daar staat ook het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017.
Wie nog geen inlogcodes heeft, kan deze aanvragen bij de webmaster.

Mutaties: Geef adreswijzigingen of nieuw e-mail adres e.d. door aan de ledenadministratie (secretaris-B).

Marieje Facebook groep
We roepen leden Facebookers op lid te worden van onze groep. Klik op Facebook in menu links...

Reddingsvesten gerepareerd

Alle 12 Besto reddingsvesten aan boord zijn en hebben goede sluitingen en been- of kruisbanden.

Klussen geklaard, start seizoen 2018

Alle klussers en klus-coördinatoren bedankt voor jullie noeste werkzaamheden de afgelopen weken. Door late vorst was er maar een korte periode maar gelukkig paste het allemaal net. De Marieje ziet er weer heel netjes uit. Er is hard gewerkt aan de motor/keerkoppeling en electronische veilgheidsapparatuur (actie techneuten, schippers en Stan), de ankerketting en -lier zijn gereviseerd en opgeknapt (actie Bert). Inmiddels is het tuigen begonnen en zal onderweg naar Harlingen de ankerlier weer aan boord worden getakeld. Tot 27 april volgen schippers en maten een scholing en training op veiligheid en nautische zaken (actie Servaas). Aansluitend wordt het eerste weekend gevaren. Wij wensen iedereen èn Marieje behouden vaart en mooie reizen. 

Nieuwe bestuursleden in B: Hans van den Berg en Edith Nijdam (samen het secretariaat)