Globaal jaarschema

Het globale jaarschema ziet er als volgt uit:

Eind januari Algemene Ledenvergadering
Februari / maart / april: Voorjaarsonderhoud Zuidbroek
Mei – oktober: Vaarseizoen
Juli – augustus: Zomerreis
Oktober / november: Werf Ditzum / najaarsonderhoud
Midden december Schippersvergadering
Rond oud-nieuw Najaarsmailing Marieje nieuws