Dankzij de inzet van velen, onder de bezielende leiding van de kluscoördinatoren (Mark, Piet-Jan en Martien) vordert het voorjaarsonderhoud gestaag. Grote delen van het verfwerk zijn al af, de nieuwe vloerdelen zitten in de eerste olielaag. De schippershut wordt opnieuw ingericht onder aanvoering van Bert en Peter heeft ook al weer nieuwe LED-verlichting in het motorruim aangelegd.

Maar er moet nog heel veel gebeuren voordat Marietje weer het ruime sop kan kiezen: door het najaarsonderhoud is de tuigage nog meer ontmanteld dan andere reguliere jaren. Met name de verstaging is voor grote delen vervangen.

Er zijn nog 4 weekenden te gaan voordat Marieje voor het eerste vaarweekend weg kan. De laatste twee weekenden zal er getuigd worden. De komende twee weekenden moet er nog een hoop verf- en opbouwwerk gedaan worden. Hierbij kunnen we alle handen gebruiken. Als je je nog niet hebt opgegeven, neem dan even contact op met een van de contactpersonen, de verfcoördinatoren of met de opper-onderhoudsman Jogchem.

Gegroet Leon

ANBI

De vereniging Marieje A gaat naar alle waarschijnlijkheid haar ANBI-status verliezen. Giften zijn dan niet meer aftrekbaar van de belastingen. Maar als je voor 1 januari een donatie doet, kan dat nog wel...

Najaarsklussen

Zie voor het sloopwerk tot nu toe en nieuwe foto's van de opbouwfase: Nieuws.

Artikel over de Amsterdam

In de Spiegel der Zeilvaart staat een artikel van Jogchem de Jonge over groot onderhoud aan de Oost-Indiëvaarder Amsterdam. Daarin speelt ook Bültjer, de werf in Duitsland waar de Marieje jaarlijks heen gaat, een grote rol

Ben je ook nieuwsgierig naar de rubriek Mijn eerste keer? Er is weer een 'onze eerste keer' aan toegevoegd, geschreven door Cas van Riel, zoals eerder verschenen in Marieje nieuws eind 2012.