Groot onderhoud aan de Oost-Indiëvaarder Amsterdam. Tekst: Jogchem de Jonge

Spiegel der Zeilvaart; jaargang 37, nr. 3, april 2013

Wie ook maar een beetje betrokken is bij de Marieje en het onderhoud, weet wat daar allemaal bij komt kijken (en wat het kost!). Een houten schip lekt en rot en altijd is er wel weer iets aan vervanging toe. En wij varen ook nog, wat de Amsterdam niet doet als hij afgemeerd ligt bij het Scheepvaartmuseum: ons schip buigt en strekt door de golven en dan hebben we nog het risico van een foutje.
Jogchem de Jonge beschrijft het wel en wee van het groot onderhoud aan de Amsterdam in 2011, de eisen daaraan, de verdere voorbereiding en de uitvoering. De werkzaamheden aan de romp, zoals schoonmaken, breeuwen, repareren en vervangen, met name van het onderwaterschip, zijn vooral uitgevoerd door vaklui van de firma Bültjer, die ook elk najaar de Marieje op het droge trekt en het nodige onderhoud pleegt. Later werd ook de vervanging van de boegspriet aan Bültjer gegund.
Totale kosten een slordige 7 ton. Gelukkig doen wij het voor iets minder, dankzij alle eigen specialisten en andere vrijwilligers.