wet AVG 2018

In de ALV 2018 is de privacywet (wet AVG) ter sprake gekomen. Het bestuur heeft zich in de wet verdiept. De vereniging kan onder voorwaarden vrijstelling krijgen. Ook hierom wordt gewerkt aan aanpassingen in de ledenadministratie, de website (hosting en inhoud) en het e-mailverkeer en worden gedragsregels van kracht hoe om te gaan met persoonsgegevens van leden.

- De website en mailserver zijn verhuisd naar een professionele hoster (BeeBeeC).

- Voor webmaster, schippers en bestuur zijn nieuwe emailboxen gemaakt die ook via de mailserver van BeeBeeC lopen. Bij overdacht van functies kan nu het emailarchief aan de opvolger worden overgedragen.

- eerste prioriteit is nu het opzetten van een ledenadministratiesysteem dat online door leden zelf kan worden beheerd zzodat de ledengegevens beter beschermd zijn.