Galjas

De Marieje is een kitsgetuigde Galjas.


  1. jager
  2. kluiver
  3. stagfok
  4. grootzeil
  5. grootgaffeltopzeil
  6. bezaan
  7. bezaansgaffeltopzeil

Klusseizoen voorjaar 2019 gestart!

Vanaf het weekend van 16 februari zal er weer geklust kunnen worden op de Marieje.

De schildercoördinatoren hebben geïnventariseerd wat er moet gebeuren en met name zal er dit jaar hard gewerkt moeten worden aan het gelakte hout, waar veel kale en slechte stukken zitten. Daarnaast moeten de groene bovendekken flink aangepakt en moet het dek een aantal keren in de olie gezet worden. We hebben hier nog veel vrijwilligers voor nodig.

Kijk dus in het klusschema. Het zou fijn zijn wanneer je je aanmeldt bij een schildercoördinator of bij een contactpersoon.

ALV 2019: zaterdag 2 februari in Batavialand, Lelystad.

Marieje boek

Het bestuur stelt Marieje 1898 - 1998. Honderd jaar geschiedenis van een Deense galjas om niet als pdf ter beschikking van de leden. Je vindt het na inloggen onder documenten.
Daar staat ook het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017.
Wie nog geen inlogcodes heeft, kan deze aanvragen bij de webmaster.

Mutaties: Geef adreswijzigingen of nieuw e-mail adres e.d. door aan de ledenadministratie (secretaris-B).

Marieje Facebook groep
We roepen leden Facebookers op lid te worden van onze groep. Klik op Facebook in menu links...

Reddingsvesten gerepareerd

Alle 12 Besto reddingsvesten aan boord zijn en hebben goede sluitingen en been- of kruisbanden.

Nieuwe bestuursleden in B: Hans van den Berg en Edith Nijdam (samen het secretariaat)